Aktuální informace z naší činnosti v roce 2017

KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ
01.09. - 30.09.2017   NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
14.09. - 21.09.2017   Mistrovství světa v taekwondu ITF, Pyongyang, KLDR
29.09. - 01.10.2017   Moravia OPEN 2017 v taekwondu ITF, Ostrava
24.09. - 24.09.2017   Regionální technický seminář (10:00 - 12:00), 11. ZŠ, Frýdek Místek
14.10. - 15.10.2017   2. celorepublikové setkání členů STM, Nymburk
22.10. - 22.10.2017   Celodení seminář pro instruktory a asistenty instruktorů, Ostrava
03.11. - 05.11.2017   Mistrovství České republiky v taekwondu ITF, Nymburk
24.11. - 25.11.2017   Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF 2017, Nymburk
02.12. - 02.12.2017   Čertovský pohár 2017 v taekwondu ITF, Praha
09.12. - 09.12.2017   Celorepublikový technický seminář v taekwondu ITF, Brno
10.12. - 10.12.2017   Svazové zkoušky na technický stupeň dan v taekwondu ITF, Brno
13. září 2017
Nový TV dokument: Taekwon-do, životní cesta

Nový televizní dokument Českého svazu Taekwon-Do ITF, který Vám ukáže, co všechno můžete zažít v České republice, pokud se rozhodnete cvičit moderní korejské umění sebeobrany, taekwon-do ITF.

•   Diskuze   •
září 2017, Ostrava
Bav se s námi a cvič korejské taekwon-do!


•   Diskuze   •   Podrobné informace   •
2. září 2017, Ostrava
SPORŤÁČEK 2017


Na začátku nového školního roku dne 2. září 2017 se na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích již tradičně konal sportovní festival Sporťáček, jehož hlavním úkolem je přivést děti ke sportu a pohybu prostřednictvím prezentace jednotlivých oddílů a klubů. Této akce se již potřetí zúčastnili také trenéři ostravského oddílu taekwondo ITF. I přes nepříliš příznivé počasí se po celý den věnovali zájemcům ze strany dětí i jejich rodičů, kteří měli zájem si taekwondo vyzkoušet, popřípadě se něco o tomto umění sebeobrany dozvědět. Děti si tak mohly obléknout chrániče nebo si ověřit své údery a kopy do lap či vyrážečů. Největší úspěch mezi dětmi zaznamenaly souboje s pěnovými tyčemi a nafukovací zápasníci, se kterými malí zájemci zápasili do vyčerpání.

Na konci festivalu se trenéři předvedli na hlavním podiu v rámci exhibice, kde ve zkratce ukázali, co tréninky a samotné taekwondo ITF obnáší. Přítomní diváci tak potleskem ocenili technickou sestavu, sérii kopů nebo přerážení dřevěných desek.

Festival Sporťáček si za několik let své existence získal oblibu mnoha rodičů i dětí a stává se každým rokem více populárním. Návštěvníci se letos mohli setkat také se známými profesionálními sportovci, jako hokejisty Davidem Moravcem a Milanem Hniličkou nebo skokanem na lyžích Jakubem Jandou, kteří začínající sportovce přišli podpořit. Doufejme, že si takováto akce udrží svou pověst a bude i nadále dětem pomáhat ve výběru vhodného sportu.

Robin Talacek

•   Diskuze   •  Sporťáček.cz   •  123 fotografií   •
29.9. - 1.10.2017, Ostrava, Trojhalí
Moravia OPEN 2017 v taekwondu ITF!


•   Diskuze   •   Propozice   •
19. června 2017, Ostrava
Druhý společný trénink rodičů s dětmi (nováčci) v taekwondu ITF


•   Diskuze   •  37 fotografií   •
22. června 2017, Ostrava
Poslední regionální seminář v taekwondu ITF na severní Moravě před letními prázdninami


Červnový regionální seminář, a zároveň poslední seminář v taekwondu ITF v tomto školním roce na severní Moravě, se netradičně uskutečnil bez velmistra Hwang Ho-jonga, který ve stejné době zastupuje taekwon-do ITF na mistrovství světa v taekwondu WTF, v jihokorejském Muju. Ve čtvrtek 22. 6. 2017 si tak všichni přítomní držitelé do II. danu mohli zacvičit pod vedením mezinárodního instruktora Michala Opuszynského (V. dan).

Větší část semináře byla věnována kopům a úderům na kulaté lapy a vyrážeče. Mezi technikami se objevily i takové, které se v taekwondu nepříliš často aplikují, avšak v praktické sebeobraně jsou zcela jistě dobře využitelné, např. háky, zvedáky nebo kopy na dolní pásmo (tzv. lowkicky). Během cvičení kladl sabom Michal Opuszynski důraz na energii směřovanou do vyrážečů (potažmo soupeřů). Není možné vyvinout dostatečně velkou sílu, pokud danou techniku provedeme ledabyle či těžiště svého těla přenášíme na opačnou stranu.

Druhá část semináře sloužila pro uvědomění si praktického využití jednotlivých technik z různých technických sestav. Zatímco jeden z trojice aktivně cvičil sestavy, zbylí dva se na něj pokoušeli útočit. Úkolem tak bylo aplikovat techniky během cvičení dané sestavy. V prvních pokusech byla na cvičících znát jistá zmatenost a dezorientace, avšak po chvíli tréninku bylo vidět nejen zrychlující se tempo cvičení, ale také zápal a radost v očích. Poslední činností, kterou si sabom Michal Opuszynski připravil, bylo otužování jednotlivých úderových ploch.

Ve druhé tělocvičně si mezitím všichni přítomní držitelé III. danu a vyššího mohli na druhém semináři sjednotit techniky z technických sestav v taekwondu ITF na 4. a 5. dan, konkrétně od Sami-il do Ul-ji tulu.

Zcela jistě se na tomto semináři všichni zúčastnění přiučili něčemu novému, protáhli své svaly i otužili kosti. Na dalším semináři se taekwondisté ze severní Moravy setkají až v září, na kterém by měl být přítomný již také velmistr Hwang Ho-jong.

Robin Talacek

•   Diskuze   •  74 fotografií   •
22. června 2017, Ostrava
Společný trénink rodičů s dětmi v taekwondu ITF


Rok se s rokem sešel a stejně jako loni byly jedny z posledních červnových tréninků vyhrazeny pro cvičení rodičů s jejich dětmi. Letos pro tuto akci byly připraveny tréninky dva – v pondělí 19. června 2017 si do tělocvičen pozvaly své rodiče, příbuzné a kamarády děti, které začaly cvičit teprve v tomto školním roce, o tři dny později tak učinily děti z pokročilejší skupiny. Zde se opět trenéři snažili zapojit rodiče do běžného tréninku skrze maxi opičí dráhu, kopy a údery do vyrážečů či stále více populární zápasy s pěnovými tyčemi. Důraz byl pochopitelně kladen na to, aby si rodič (příbuzný) zacvičil právě se svým dítětem. Proto tak byli během rozcvičky vedeni starší těmi mladšími nebo si také společně zaposilovali.

Na konci tréninku pokročilejší skupiny byl vyhlášen vítěz s nejlepší celoroční docházkou, kterým se stal Radim Hložek. Ten se však paradoxně tohoto tréninku nezúčastnil, proto mu bude drobný věcný dárek předán při nejbližší vhodné příležitosti. Je třeba ale zmínit další děti, které taktéž zodpovědně navštěvovaly tréninky a byly v závěsu za již zmíněným Radimem. Na pomyslném druhém místě se umístila Kája Šrubařová, o třetí místo se dělí sourozenci Anička a Lukáš Hurníkovi. Doufáme, že i toto vyhlašování vítězů nejlepší docházky bude v budoucnu impulsem a motivací pro ostatní děti v zodpovědném navštěvování tréninků.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům, příbuzným a známým za jejich účast na těchto trénincích a také za to, že podporují své děti v taekwondu a pohybových aktivitách.

Robin Talacek

•   Diskuze   •  72 fotografií   •
20. června 2017
TAEKWON-DO MAGAZÍN (upoutávka 2. díl)

Český svaz Taekwon-Do ITF ve spolupráci s O2 TV Sport připravili v letošním roce pro všechny zájemce o moderní korejské umění sebeobrany taekwon-do ITF zbrusu nový čtvrtletník, který Vám vždy v patnácti minutách přinese 3 reportáže.

Ve druhém dílu se můžete těšit na rozhovory s reprezentanty po úspěšném mistrovství Evropy 2017, které proběhlo koncem dubna v anglickém Liverpoolu a kde vybojovala Česká republika celkové 2. místo mezi všemi evropskými zememi hned za Ruskem.

Můžete se také podívat na květový mezinárodní technický seminář v taekwondu ITF, který proběhl v květnu v Praze a na zkoušky na technické stupně dan.

Představíme Vám v magazínu také další školu taekwonda ITF, člena Českého svazu Taekwon-Do ITF. V tomto díle se bude jednat o jednu ze sportovně nejúspěšnějších škol v ČR, a to školu taekwon-do ITF Sonkal Praha.

Premiéra celého pořadu na O2 TV Sport:

Úterý, 20.6.2017 od 22:00 hodin

Další reprízy pořadu na O2 TV Sport:

Středa, 21.6.2017, 10:00
Čtvrtek, 22.6.2017, 12:00
Sobota, 24.6.2017, 17:30
Úterý, 27.6.2017, 23:00

Další reprízy budou následovat také na kanálu O2 TV Free, který lze naladit i na běžnou TV anténu. Následně jej uvolníme na internet a ke shlednutí bude i na těchto svazových stránkách.

Věříme, že se Vám nový magazín bude líbit a ukážete jej i svým kamarádům a kamarádkám.

Taekwon-do je velmi atraktivní cvičení a jistě stojí minimálně za shlédnutí, pokud se ho nerozhodnete rovnou začít cvičit v kterékoli z 35 škol taekwonda po celé České republice.

•   Diskuze   •
15. června 2017, Ostrava
Zkoušky na žákovské technické stupně kup v taekwondu ITF


Ve čtvrtek 15. června 2017 se uskutečnily v naší škole poslední předprázdninové zkoušky na vyšší žákovské stupně v taekwondu ITF. Na zkoušky se nominovalo celkem 32 studentů a všichni byli vyzkoušeni osobně mezinárodní instruktorkou taekwonda ITF, Mgr. Janou Lazorovu (4. dan).

Nakonec ve své zkoušce byli uspěšní úplně všichni, navíc Barbora Staniševská, Radim Hložek, Karla Šrubařová a Martin Trefil si společně s certifikátem za zkoušku odnesli za nejlepší výkony ještě nějakou sladkost navíc.

Všem gratulujeme a těšíme se na další cvičení taekwonda ITF.

Marek Lazor

•   Diskuze   •  Výsledky zkoušek   •  204 fotografií   •
19. června 2017
TAEKWON-DO MAGAZÍN, 1. díl (2017)

Český svaz Taekwon-Do ITF ve spolupráci s O2 TV Sport a pány Janem Horvátem a Richardem Tesařem připravili v letošním roce pro všechny zájemce o moderní korejské umění sebeobrany taekwon-do ITF zbrusu nový čtvrtletník, který Vám vždy v patnácti minutách přinese 3 reportáže.

Taekwon-do magazín byl premiérově vysílán ve čtvrtek 11. května 2017 na TV stanici O2 TV Sport.

V prvním díle se již nyní můžete také zde podívat na profil školy Taekwon-Do ITF Ge-baek v Mladé Boleslavi, podíváte se na letošní mezinárodní soutěž Czech OPEN 2017 v taekwondu ITF s rekordní účastí, který se uskutečnil v Nymburce 18. - 19. března 2017 a nakonec se můžete osobně seznámit s úspěšnou státní reprezentací České republiky ve sportovním taekwondu ITF.

Věříme, že se Vám nový magazín bude líbit a ukážete jej i svým kamarádům a kamarádkám.

Taekwon-do je jistě velmi atraktivní cvičení a jistě stojí minimálně za shlédnutí, pokud se ho nerozhodnete rovnou začít cvičit v kterékoli z 35 škol taekwonda po celé České republice.

•   Diskuze   •
13. - 14.5.2017, Ostrava
1. celorepublikové setkání talentované mládeže 2017 v taekwondu ITF


O víkendu 13. - 14.5.2017 se v Ostravě uskutečnilo letošní první setkání středisek talentované mládeže. Celkem 178 bojovníků do 18 let z pěti středisek se v sobotu po registraci, ubytování na hotelu a obědě přesunulo do haly, kde začal doprovodný program.

Děti se rozdělily podle věku na mladší žáky a žákyně, starší žáky a žákyně a na juniorky a juniory. V těchto velkých skupinách postupně prošly 6 připravených stanovišť.

Dvakrát souboj s pěnovými tyčemi, dvakrát kopy na rychlost, technické sestavy a speciální přerážecí technika nopi chagi. Na každém stanovišti si mládež vyzkoušela disciplíny, které na severní Moravě používají při soutěžích Ippon Cup a Moravia OPEN pro držitele nižších pásů nebo pro nejmenší děti.

Každý z nich si za odměnu odnesl hned několik hracích kartiček s motivy taekwonda, na kterých mohly vidět v doboku mimozemšťany, zvířátka, děti z různých států nebo roboty. Bohužel už nevyzkoušely způsoby, jak se dají kartičky využít při tréninku nebo jak si s nimi prostě jenom hrát.

Po třetí hodině se už rozjela soutěž pro žáky. Poprvé se bez zahraniční účasti utkaly mezi sebou naše nejmenší děti. Mladší žáci Prahy 2 a severní Moravy se dokonce postavili proti sobě i v historicky prvním souboji v týmových sestavách. Ten vyhrály děti z hlavního města.

Postupně se rozjely všechny disciplíny a díky dobré práci rozhodčích se před sedmou hodinou mohlo vyhlašovat nejlepší jednotlivci, kterými se v mladších žácích stali Adam Dvorský (STM JM) a Eliška Trčková (STM JM), ve starších žácích pak Ondřej Faltýn (STM P2) a Magdaléna Koubková (STM P2).

V neděli přišli na testování všichni junioři. Tradičně se začalo technickými sestavami týmů. Sestavy se stihly velice brzy, a tak si rozhodčí užili zaslouženou přestávku před matsogi.

Letos se na setkání středisek mohlo představit ještě více členů sportovní juniorské reprezentace ČR. I díky tomu jsme viděli spoustu kvalitních výkonů a kdo ví, kam tato změna povede.

Dnes už tradičně probíhala disciplína speciální přerážecí techniky (tukgi) během disciplín technické sestavy (tul) a sportovní boj (matsogi), a tak se už ve 13:30 vyhlašovali nejlepší jednotlivci a průběžné pořadí samotných středisek. Nejúspěšnějšími juniory byli na tomto testování vyhlášeni Veronika Rožboudová (STM JČ) a Jakub Tvardek (STM SM).

V průběžném pořadí středisek v roce 2017 se na první místo dostalo STM Praha 2, před STM severní Morava a STM jižní Morava.

Všechny výsledky z tohoto setkání se započítávají do nově vytvořeného Žebříčku Českého svazu Taekwon-Do ITF 2017 (Top ten liga).

Za hladký průběh soutěže děkuji za dovedenou práci všem rozhodčím, organizátorům, ale i koučům a samotným závodníkům.

Letošní druhé setkání všech středisek talentované mládeže se pak uskuteční 14. - 15. října 2017 ve sportovním centru ČUS v Nymburce.

Kamil Šamal

•   Diskuze   •   Propozice   •   Výsledky   •   101 fotografií   •
22. dubna 2017, Ostrava
Ippon CUP Ostrava 2017, aneb mistrovství Evropy tak trochu jinak
Škola Taekwon-do ITF Ostrava získala na Ippon Cupu 2017 téměř 30 medailí a pohár za celkové 3. místo!


V sobotu 22. dubna 2017 se děti z ostravské školy taekwon-do ITF IL DONG Ostrava zúčastnily tradiční soutěže „mistrovství Evropy trochu jinak“ neboli Ippon Cup 2017.

Závody probíhaly v ostravské sportovní hale na Dubině, pro spoustu z nás to bylo blízko, proto naši školu přijelo zastoupit celkem 19 závodníků z řad žákovských kategorií.

Po hladké registraci a úvodním zahájení naběhli na tatami ti nejmladší z naší skupiny, žáčci do roku narození 2009, a naprosto perfektně zvládli dopolední blok, ve kterém se hodně z nich získat řadu vítězství.

Zlato vybojovali Janička Hurníková (kopy na rychlost), Radim Hložek (tki a sestavy), stříbrem se zasloužili opět Janička Hurníková (sestavy) a bronz získali Oliver Řihák (sestavy a boj s pěnovými nudlemi), Linda Šrubařová (sestavy), Radim Hložek (pointfight) a Martin Bělík (sestavy).

Po ukončení všech disciplín proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších žáků z kategorie mini a žáčci, kde svůj první pohár získal už výše jmenovaný Radim.

Odpolední hodiny ovládli naši mladší a starší žáci, kterým se povedlo získat celkem krásných 21 medailí.

Ty nejcennější kovy si vybojovali hned v několika kategoriích Barča Staniševská (kopy na rychlost, sestavy i boj s pěnovými nudlemi), která díky těmto vítězstvím získala jednoznačně také pohár nejlepší starší žákyně, dále Kája Šrubařová (sestavy a pointfight) a Anetka Jelenová (sestavy).

Suprová druhá místa také obsadili naši hrdinové, a to Kája Šrubařová (kopy na rychlost), Lea Fehervary (sestavy a boj s pěnovými tyčkami), dále Vanda Glembková (sestavy), Anička Hurníková (boj s pěnovými tyčkami), také Lukáš Hurník (sestavy a boj s pěnovými tyčkami), Ondra Křižánek (sestavy), Lukáš Chromý (sestavy) a Tobiáš Lichnovský (boj s pěnovými tyčkami).

Pro bronzové medaile si také došli Anetka Jelenová (boj s pěnovými tyčkami), Anička Hurníková (sestavy), Karolína Pappová (boj s pěnovými tyčkami) a v neposlední řadě tyto placky vybojovali v matsogi i naše nejvyšší pásky Ondra Křižánek a Lenka Bridziková.

Díky těmto úspěchům se naše škola IL DONG Ostrava zmocnila poháru 3. nejúspěšnější školy tohoto turnaje, hned za týmem z Vratimova a Polska.

Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří na těchto závodech zamakali. Pochvalu si zaslouží všichni, protože přispěli a pomohli vše dotáhnout do zdárného konce, ať už drahými kovy, nebo tím, že trošku potrápili soupeře a jejich výhru jim nedali zadarmo.

Věříme, že si i oni odnesli cenné zkušenosti. Musíme také poděkovat fandům z řad rodičů, kterých bylo letos opravdu hodně, a tento den byl určitě také náročný i pro ně.

Věříme, že tento úspěch se bude v blízké době opakovat a náš počet závodníků i získaných medailí jen poroste.

Markéta Kovaříková

•   Diskuze   •   Propozice   •   61 fotografií   •
24. - 30.4.2017, Liverpool, Anglie
Mistrovství Evropy 2017 v taekwondu ITF

•   Diskuze   •   Propozice   •   Výsledky   •
10. dubna 2017, Ostrava
Zkoušky na žákovské technické stupně kup v taekwondu ITF

•   Diskuze   •   Výsledky   •   194 fotografií   •
4. dubna 2017
TV dokument: Czech OPEN 2017 v taekwondu ITF

•   Diskuze   •
22. dubna 2017, Ostrava Dubina
Mistrovství Evropy tak trochu jinak 2017

•   Diskuze   •   Propozice   •
17. - 19. března 2017, Nymburk
Czech OPEN 2017 v taekwondu ITF (upoutávka na TV dokument)

•   Diskuze   •
5. března 2017, Frýdek Místek
Technický seminář s velmistrem Hwangem ve Frýdku Místku

Trochu netradičně, v neděli 5. března 2017, se v tělocvičně 11. ZŠ ve Frýdku Místku uskutečnil další z řady letošních regionálních technických seminářů s velmistrem Hwangem v taekwondu ITF na severní Moravě.

Snad kombinací nezvyklého dne s jarními prázdninami dorazilo na seminář, kterému předcházely zkoušky na žákovské technické stupně kup domácí školy Joomuk Frýdek Místek, nakonec jen 16 studentů, asistentů i instruktorů.

Po krátké, intenzivní rozcvičce byl na programu semináře nejprve trénink vybraných základních technik. Později se pak až do konce dvouhodinového semináře probíral nácvik řízených soubojů v taekwondu (sambo, ibo i ilbo matsogi), a to jak z pohledu studenta, tak především i z pohledu trenéra. Všichni si tak důkladně nejen zacvičili řízené souboje, ale vyzkoušeli si i roli instruktorů a jejich velení.

Velmistr Hwang dorazí na další technický seminář na severní Moravu ještě v měsíci březnu, když ve čtvrtek 30. března 2017 od 16:30 hodin povede v Ostravě hned 2 semináře za sebou. Nezapomeňte si tento datum zaznamenat do kalendáře, brzy se opět uvidíme.


•   Diskuze   •   76 fotografií   •
25. února 2017, Ostrava
Premiérový fyzioterapeutický svazový seminář na téma trup bojovníka

V sobotu 25. února 2017 se v tělocvičně SOŠ ochrany osob a majetku v Ostravě Porubě uskutečnil premiérový celodenní fyzioterapeutický seminář na téma trup bojovníka.

Celkem 6 hodin převážně praktického semináře vedl všem již jistě známý Mgr. Martin Svitek, profesí fyzioterapeut a současně také mezinárodní instruktor v taekwondu ITF, držitel 4. danu.

Po, v minulosti několika kratších svazových přednáškách, zde měli všichni účastníci možnost absolvovat s Martinem poprvé celodenní výuku.

Semináře se zúčastnilo 16, převážně hlavních instruktorů nebo jejich asistentů, z 5 severomoravských škol, přičemž na programu byla postupně tato témata:

• Základní principy fyziologické práce s trupem
• Přípravná cvičení, dech klidový
• Dech v taekwondu
• Zátěžový dech pro sport a kondiční cvičení
• Princip předzpevnění
• Posilovací cvičení na "břicho"
• Logika posilování zad
• Celotělová cvičení na trup
• Průpravná cvičení pro taekwon-do

Všichni účastníci obdrželi také podrobné písemné materiály ke všem tématům a na konci také osvědčení o absolvování tohoto semináře.


•   Diskuze   •   Propozice   •   131 fotografií   •
23.2.2016, Ostrava
Chon-ji tul, děti z 23.2.2017

•   Diskuze   •
27. - 29. ledna 2017, Praha
Úspěšné školení mezinárodních rozhodčích ITF v Praze

V pátek 27.1.2017 v dopoledních hodinách dosedlo letadlo z britských ostrovů s prezidentem EITF (Evropská federace taekwon-do ITF) a hlavním rozhodčím EITF, velmistrem Michaelem E. Prewettem (9. dan), na letišti v Ruzyni. Společně přicestoval také mistr Gary Miller (8. dan), který významně pomáhal s vedením celého školení. Jelikož se Praha a zde hotel Step tento víkend stala centrem dění evropského taekwonda, přicestovali také hlavní organizátoři nadcházejícího mistrovství Evropy 2017 v Liverpoolu, paní Carrie King a Alan Clark. Z výboru rozhodčích EITF byli po celou dobu přítomni také slovinský mistr Emin Durakovič (7. Dan) a pan Vergiliy Sitnilski z Bulharska.

Školení mezinárodních rozhodčích ITF se zúčastnilo více jak 50 rozhodčích z 15 zemí Evropy, několik koučů a VIP osob. Českou republiku reprezentovalo dvanáct rozhodčích, držitelů 2. – 7. danu a také tři trenéři státní reprezentace ČR v čele s hlavním trenérem Janem Mračkem.

Zájem o tuto akci téměř o 100% převýšil původní optimistické odhady a tak bylo ve školící místnosti i v sále na cvičení doslova narváno k prasknutí. I přes tento mírný prostorový nekomfort si většina zúčastněných celou akci velmi pochvalovalo, včetně nejvyššího evropského vedení.

Program školení byl zahájen v pátek odpoledne teoretickou částí a výkladem soutěžních pravidel. V sobotu ráno již všech padesát rozhodčích stálo v dobocích na značkách v hotelovém sále a byli připraveni postupně odcvičit všech 24 sestav taekwonda. V každé sestavě byly diskutovány sporné momenty a techniky, aby se sjednotilo rozhodování na soutěžích. Po čtyřech hodinách cvičení se zvládla polovina sestav, zbytek cvičení proběhl na stejném místě v neděli dopoledne.

Zajímavá byla sobotní odpolední část, kde měli rozhodčí možnost otestovat v reálné situaci elektronický bodovací systém pana Ivana Rajtra (oficiální systém na ME a často i na MS v taekwondu ITF) na skutečných zápasech z videa. Stejný zápas bodovalo současně několik sborů rozhodčích a následně se detailně ve zpomalených záběrech rozebíraly jednotlivé výsledky bodujících rozhodčích.

V sobotu 28.1.2017, po skončení programu školení pro rozhodčí, proběhlo hned několik jednání, a to jednání organizačního výboru mistrovství Evropy 2017, výboru rozhodčích EITF i soutěžního výboru EITF.

Při několika jednáních zástupců Českého svazu Taekwon-Do ITF se špičkami evropského taekwonda bylo vidět, že spolupráce i komunikace České republiky s vedením EITF funguje velmi dobře a tato společná akce určitě není poslední.

Pravděpodobně historicky poprvé se podařilo získat pozvání EITF hned pro pět českých mezinárodních rozhodčích ITF na letošní mistrovství Evropy do Liverpoolu. Jsou mezi nimi mistr Rostislav Kaňka (7. dan), Ondřej Vrábel (6. dan), Petr Smejkal (5. dan), Jiří Teslík (4. dan) a Jana Lazorová (4. dan). Ostatní rozhodčí se mohou těšit na mistrovství Evropy 2018 v Estonsku, a také na další velkou akci, kterou bude ještě letos v září mistrovství světa seniorů v Koreji. I nadále bude snaha Českého svazu Taekwon-Do ITF ve spolupráci s výborem EITF i ITF uplatňovat systém rotace českých mezinárodních rozhodčích na velkých mezinárodních akcích.

Rád bych touto cestou ještě poděkoval za pomoc s přípravami, zapůjčení materiálního vybavení a za transporty z letiště také panu Ladislavu Burianovi, Ivanovi Rajtrovi a Honzovi Labíkovi.

Nakonec děkuji všem zúčastněným rozhodčím a trenérům za příkladné chování a důstojné reprezentování Českého taekwonda ITF, spolupořadatelům za pomoc a Českému svazu Taekwon-Do ITF za významnou podporu našich rozhodčích na této důležité akci.


•   Diskuze   •   Propozice   •   241 fotografií   •
18. ledna 2017, Frýdek Místek
Lednový regionální technický seminář na severní Moravě

Ve středu 18. ledna 2017 se uskutečnil na 8. ZŠ ve Frýdku Místku letošní první regionální technický seminář v taekwondu ITF na severní Moravě. Vzhledem k nemoci velmistra Hwanga připadlo vedení semináře pověřeným regionálním mezinárodním instruktorům.

Přestože chřipková epidemie na Moravě ještě nedosáhla svého vrcholu, na počtu účastníků semináře to už znát bylo a chřipka skolila navíc také jednoho s pověřených instruktorů.

Dvacítku účastníků semináře tak vedl mezinárodní instruktor Jozef Juhás (5. dan). Na programu semináře byly především všechny technické sestavy do I. danu, tedy od Chon-ji do Chong-moo. Část semináře probíhala také výuka obecné sebeobrany, ve které je neustále co zlepšovat.

Další regionální seminář proběhne na severní Moravě jistě už opět za měsíc někdy v únoru a všichni věří, že již na něm uvidí zdravého velmistra Hwanga.


•   Diskuze   •   105 fotografií   •
          2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 old